Spring naar inhoud

Lidmaatschap

Gratis proeflessen

Eerst lessen uitproberen? Dat kan gratis en zonder verdere verplichtingen gedurende twee weken. Bij bepaalde acties kan van deze periode afgeweken worden.

Meld je voor gratis proeflessen aan via acgzofit@gmail.com

Het lidmaatschap

Om aan de lessen deel te kunnen nemen, word je lid van onze vereniging. Je kunt dan, als je dat wilt, aan alle lessen meedoen.

Aanmelden doe je via het inschrijfformulier. Je betaalt eenmalig inschrijfgeld (€ 5). Dit geldt ook voor oud-leden die opnieuw lid willen worden.

Het lidmaatschap kan op elk gewenst moment ingaan.

De contributie wordt via een maandelijkse incasso geïnd. Jaarlijks, eind januari, wordt dat maandelijkse bedrag door de algemene ledenvergadering vastgesteld. Tot 1 februari 2022 is dat bedrag € 25. Aan de leden is voorgelegd dit bedrag tot eind januari 2023 te handhaven.

Wil je het lidmaatschap nog even aanzien, dan kun je tijdelijk losse lessen volgen (€ 10 per les), contant vóór aanvang van de les te betalen.

Opzeggen van het lidmaatschap

Minimaal één maand vóór het begin van een nieuw kalenderkwartaal. Dus:
> Vóór 1 september opgezegd: geen lid meer per 1 oktober
> Vóór 1 december opgezegd: geen lid meer per 1 januari
> Vóór 1 maart opgezegd: geen lid meer per 1 april
> Vóór 1 juni opgezegd: geen lid meer per 1 juli

Opzeggen uitsluitend per e-mail of schriftelijk. Een opzegging wordt altijd door ons per e-mail of brief bevestigd.

Let op: Bij te laat opzeggen moet je het gehele volgende kalenderkwartaal betalen

Er zijn geen lessen tijdens officiële feest- en gedenkdagen, de 6 weken schoolzomervakantie en 2 weken aan het einde van het jaar. De maandelijkse contributie-inning (tegen het eind van elke maand) loopt het hele jaar door.

Algemene ledenvergadering

Als lid kun je in de algemene ledenvergadering meebeslissen over onder meer de benoeming van de leden van het bestuur, het beleid, de begroting en de hoogte van de contributie, het inschrijfgeld en het bedrag voor de losse lessen.

Overigens staat het je vrij het hele jaar door vragen, opmerkingen en suggesties bij het bestuur neer te leggen. Je krijgt altijd antwoord.