Spring naar inhoud

Lidmaatschap

 

Gratis proeflessen

Eerst lessen uitproberen? Dat kan gratis en zonder verdere verplichtingen gedurende twee weken van elke docent één les.

Meld je voor gratis proeflessen aan via acgzofit@gmail.com

Het lidmaatschap

Om aan de lessen deel te kunnen nemen, word je lid van onze vereniging. Je kunt dan, als je wilt, aan alle lessen meedoen.

Opgeven doe je via het inschrijfformulier. Je betaalt eenmalig inschrijfgeld (€ 5). Dit geldt ook voor oud-leden die opnieuw lid willen worden.

Het lidmaatschap kan op elk gewenst moment ingaan. Je gaat het voor minimaal een vol kalenderkwartaal aan.

De contributie wordt maandelijks via een incasso geïnd. Jaarlijks, eind januari, wordt dat maandelijkse bedrag door de algemene ledenvergadering vastgesteld. Tot 1 februari 2021 is dat bedrag € 25.

Wil je je lidmaatschap nog even aanzien, dan kun je tijdelijk losse lessen volgen (€ 10 per les).

Wanneer je wilt stoppen, moet je minimaal één maand vóór het begin van een nieuw kalenderkwartaal je lidmaatschap opzeggen. Dit kan uitsluitend per e-mail of schriftelijk.

Bij te laat opzeggen moet je het gehele nieuwe kwartaal betalen.

Er zijn geen lessen tijdens officiële feest- en gedenkdagen, de 6 weken schoolzomervakantie en 2 weken aan het einde van het jaar.

Algemene ledenvergadering

Als lid kun je in de algemene ledenvergadering meebeslissen over onder meer de benoeming van de leden van het bestuur, het beleid, de begroting en de hoogte van de contributie, het inschrijfgeld en het bedrag voor de losse lessen.

Overigens staat het je altijd vrij je vragen, opmerkingen en suggesties bij het bestuur neer te leggen. Je krijgt altijd antwoord.