Meteen naar de inhoud

Lidmaatschap voor body workout én/of yogalessen

Het lidmaatschap biedt de mogelijkheid aan alle lessen (Zie: https://www.acgzofit.nl/onze-lessen/) deel te nemen én een stem uit te brengen in de algemene ledenvergadering.
Iedereen vanaf 18 jaar kan lid worden.
Van leden wordt gevraagd binnen hun mogelijkheden een actieve bijdrage aan het reilen en zeilen van de vereniging te leveren (Zie: https://www.acgzofit.nl/).

Contributie

De contributie bedraagt € 26 per maand.
De contributie wordt via een maandelijkse incasso geïnd. Jaarlijks, eind januari, wordt dat maandelijkse bedrag door de algemene ledenvergadering vastgesteld.

Proeflessen

Eerst lessen uitproberen? Dat kan gratis en zonder verdere verplichtingen gedurende twee weken, te beginnen op je eerste proeflesdag.  Bij bepaalde acties kan van deze periode afgeweken worden.
Meld je voor proeflessen en meer informatie aan via
acgzofit@gmail.com

Aanmelden voor het lidmaatschap

Aanmelden doe je via het inschrijfformulier, vraag het aan via acgzofit@gmail.com. Je betaalt eenmalig inschrijfgeld (€ 5). Dit geldt ook voor oud-leden die opnieuw lid willen worden.
Het lidmaatschap kan op elk gewenst moment ingaan. Je wordt voor minimaal één heel kalenderkwartaal lid.

Er zijn geen lessen tijdens officiële feest- en gedenkdagen, de 6 weken schoolzomervakantie en tussen Kerst en Nieuwjaarsdag.
De maandelijkse contributie-inning (tegen het eind van elke maand) loopt het hele jaar door.

Opzeggen van het lidmaatschap

Minimaal één maand vóór het begin van een nieuw kalenderkwartaal.
Dus:
> Vóór 1 september opgezegd: geen lid meer per 1 oktober
> Vóór 1 december opgezegd: geen lid meer per 1 januari
> Vóór 1 maart opgezegd: geen lid meer per 1 april
> Vóór 1 juni opgezegd: geen lid meer per 1 juli

Opzeggen uitsluitend per e-mail of schriftelijk. Een opzegging wordt altijd per e-mail of brief bevestigd.