Meteen naar de inhoud

Lidmaatschap

Gratis proeflessen

Eerst lessen uitproberen? Dat kan gratis en zonder verdere verplichtingen gedurende twee weken. Bij bepaalde acties kan van deze periode afgeweken worden.
Meld je voor gratis proeflessen aan via acgzofit@gmail.com

Het lidmaatschap
Om aan de lessen deel te kunnen nemen, word je lid van onze vereniging. Je kunt dan, als je dat wilt, aan alle lessen meedoen. Dat wil zeggen: de yogales op de dinsdagochtend óf dinsdagavond en de drie body- en conditielessen.
Aanmelden doe je via het inschrijfformulier. Je betaalt eenmalig inschrijfgeld (€ 5). Dit geldt ook voor oud-leden die opnieuw lid willen worden.
Het lidmaatschap kan op elk gewenst moment ingaan. Je wordt sowieso voor minimaal één heel kalenderkwartaal lid.

De contributie wordt via een maandelijkse incasso geïnd. Jaarlijks, eind januari, wordt dat maandelijkse bedrag door de algemene ledenvergadering vastgesteld. Tot 1 februari 2023 is dat bedrag € 25.

Wil je het lidmaatschap nog even aanzien, dan kun je tijdelijk losse lessen volgen (€ 10 per les), contant vóór aanvang van de les te betalen.

Let op: Er zijn geen lessen tijdens officiële feest- en gedenkdagen, de 6 weken schoolzomervakantie en 2 weken aan het einde van het jaar. De maandelijkse contributie-inning (tegen het eind van elke maand) loopt het hele jaar door.

Opzeggen van het lidmaatschap

Minimaal één maand vóór het begin van een nieuw kalenderkwartaal. Dus:
> Vóór 1 september opgezegd: geen lid meer per 1 oktober
> Vóór 1 december opgezegd: geen lid meer per 1 januari
> Vóór 1 maart opgezegd: geen lid meer per 1 april
> Vóór 1 juni opgezegd: geen lid meer per 1 juli

Opzeggen uitsluitend per e-mail of schriftelijk. Een opzegging wordt altijd door ons per e-mail of brief bevestigd.

Let op: Bij te laat opzeggen moet je het gehele volgende kalenderkwartaal betalen