Meteen naar de inhoud

De vereniging in vogelvlucht

De officiële naam van onze vereniging is “Aerobicclub Gaasperdam”. Onze vereniging bestaat in 2023 alweer 30 jaar. Al die jaren organiseren vrijwilligers de zaal en de lessen en zorgen voor trainers. De trainers zijn gekwalificeerd in de diverse vormen van aerobic. Bijvoorbeeld: total body, buik en billen, krachttraining, conditietraining en yoga. Doordat er vijf maal per week een training wordt gegeven trainen leden vaak meerdere keren per week. Wij trainen in een kleine groep.
Iedereen vanaf 18 jaar kan lid worden. Het lidmaatschap biedt de mogelijkheid aan alle lessen deel te nemen.
Van leden wordt gevraagd binnen hun mogelijkheden een actieve bijdrage aan het reilen en zeilen van de vereniging te leveren.

Algemene ledenvergadering

De algemene ledenvergadering (ALV) is het hoogste orgaan binnen de vereniging. Zij komt tenminste een keer per jaar bijeen. Hiermee onderscheidt de vereniging zich van bijvoorbeeld een sportschool.

Bestuur

Het bestuur wordt gevormd door:
Dymphna van Ravesteyn – voorzitter
Jacqueline van der Linde – secretaris
Els Breedveld – penningmeester

Taakverdeling

De diverse taken om de vereniging draaiende te houden worden onder leden verdeeld. Zo zorgen de zaalvrijwilligers voor het openen en sluiten van de zaal en het materialenhok. Zij beheren de presentielijsten en zijn er voor vragen van lesdeelnemers. Ook zijn er leden die de financiële administratie verzorgen, de ledenadministratie, de inroostering van trainers en zaalvrijwilligers, het zaal- en materiaalbeheer, de externe informatie enz.

Trainers

De trainers zijn niet in dienst van de vereniging. Zij ontvangen per gegeven les een vergoeding die aan de Belastingdienst opgegeven wordt.

Zaal

De vereniging huurt van de gemeente de Dojo van Sporthal Gaasperdam.

Nederlandse Culturele Sportbond (NCS)

Onze vereniging is aangesloten bij deze sportkoepel (www.sport4all.nl). Hierdoor kunnen wij gebruik maken van diverse faciliteiten zoals WA verzekering en juridisch ondersteuning. Ook komen wij in aanmerking voor een verlaagd huurtarief voor de dojo, de kleine zaal in Sporthal Gaasperdam.

Vertrouwenscontactpersoon

De vereniging heeft geen eigen vertrouwenscontactpersoon. Leden en trainers kunnen met klachten over ervaren grensoverschrijdend gedrag van medeleden, bestuursleden en trainers terecht bij de vertrouwenscontactpersoon van de NCS.